Osztrák adózásról

Ausztriában – Magyarországhoz hasonlóan – a jövedelmek után jövedelemadót kell fizetni. A kifizetőktől (munkáltatóktól) származó jövedelmek esetében a munkáltató év közben levonja az adóelőleget.

Amennyiben a munkavállaló nem nyilatkozik év közben munkáltatója felé az általa igényelni kívánt kedvezményekről, az adó a legnagyobb összegben kerül levonásra.

Természetesen év közben az igénybe vehető kedvezmények pontos összege nem ismert – mivel változhatnak akár az utazási körülmények és a családi állapot is – illetve nem látható előre a ténylegesen megszerzett jövedelem.

Ezért ezeket a kedvezményeket utólag az adóbevallásban lehet érvényesíteni. Erre szolgál az L1 nyomtatvány, ami papír alapon kizárólag személyesen szerezhető be a Finanzamtban. E nyomtatvány kiegészítő mellékletét képezi az E9-es igazolás, melyet a magyarországi NAV-tól kell beszerezni.

Ezen igazolás kiadásához viszont szükség van a magyar adóbevallás benyújtására is, még abban az esetben is, ha az adóévben kizárólag külföldről származott jövedelem. A külföldi munkaviszony miatt Magyarországon adófizetési kötelezettség nem keletkezik viszont a külföldi jövedelmet tájékoztató adatként szerepeltetni kell a magyar adóbevallásban, ez egy esetles vagyonosodási vizsgálat megindulása során rendkívül hasznos lehet.

Házastársak esetén mindkét fél részéről szükség lehet E9-es igazolásra, így mindkettőjüknek rendelkeznie kell Magyarországi hibátlan adóbevallással!

Vegye fel velünk a kapcsolatotKeressen meg minket és hamarosan válaszolunk kérdéseire.